AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
Aquest és el formulari per inscriure la teva colla a l'Agrat.
1. Somriu, esteu a punt de sumar-vos a l'essència Targarina, val la pena moure l'esquelet.
2. Descarregat l'Excel, omple'l amb totes les dades que es demanen (inclòs/a tu) i torna'l a penjar a l'apartat "Envia'ns la inscripció". EXCEL ➡ AQUI
3. Torna a somriure, estàs a punt!
(Del cap de colla)
Arxiu
Recorda omplir les dades de tots els integrants de la colla, inclòs tu! #Besis

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 ( RGPD) realitzar la tramesa d'informació mitjançant aquest aplicatiu web comporta que el Responsable del Tractament de les vostres dades personals és l'Associació Agrat i la finalitat del tractament de les dades personals és la de gestionar la vostra vinculació amb l'entiat. Les vostres dades mai no seran comunicades a tercers sense el vostre consentiment.
L'informem que pot exercitar els seus drets d' accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant el responsable del fitxer a la direcció postal indicada o mitjançant l' adreça de correu electrònic “agrat@agrat.cat” o a C/ Segle XX, 2. Tanmateix, aquell a qui es comuniquin dades de caràcter personal s'obliga, pel sol fet de la comunicació, a la observança de les disposicions previstes al RGPD i normativa de desenvolupament.
(+ Info: https://goo.gl/AEaXx9)