AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
Complet
(El teu correu electrònic)
(Té un cost de 2 euros i es farà una nova remesa a cada assemblea general - Novembre)
El teu DNI
Recorda que per ser soci/a Agrat s'ha de ser major d'edat. En cas de que no ho siguis, espera un poco pequeño padawan!
En cas de fer inscripció individual (no pertanyer a cap colla), escriu "Individual"
Arxiu
D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 ( RGPD) realitzar la tramesa d'informació mitjançant aquest aplicatiu web comporta que el Responsable del Tractament de les vostres dades personals és l'Associació Agrat i la finalitat del tractament de les dades personals és la de gestionar la vostra vinculació amb l'entiat. Les vostres dades mai no seran comunicades a tercers sense el vostre consentiment.
L'informem que pot exercitar els seus drets d' accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant el responsable del fitxer a la direcció postal indicada o mitjançant l' adreça de correu electrònic “agrat@agrat.cat” o a C/ Segle XX, 2. Tanmateix, aquell a qui es comuniquin dades de caràcter personal s'obliga, pel sol fet de la comunicació, a la observança de les disposicions previstes al RGPD i normativa de desenvolupament.
(+ Info: https://goo.gl/AEaXx9)