L’associació “Agrat” té com a principis i finalitats:
 Dinamitzar la vida social de Tàrrega a través del debat, l’organitzaciói la participacióen diverses activitats de caràcter socio-cultural dutes a terme pels mateixos membres de l’associació.
 Assegurar la participacióen les decisions col·lectives de tots els associats, bé directament o bé a través de la representació exercida pels seus “caps de colla” (entenent com a “colla” un grup de 3 persones com a mínim constituïts degudament com a tal).
 L’associació estarà oberta a propostes constructives que puguin sorgir des de qualsevol àmbit de la societat.
 Crear xarxa de carrer.
 Establir vincles de col·laboració entre diverses associacions.
 Promoure qualsevol tipus d’activitat a Tàrrega amb finalitats socio-culturals i de cohesiósocial de la ciutadania, deixant de banda tot interès de caràcter privat.
 Respectar, per damunt de tot, la condició de persona humana, mostrant respecte a totes les persones, siguin membres o no de l’associació, amb total independència del seu origen, religió, llengua, orientació sexual o cultura. Cap acció discriminatòria per les raons anteriors feta en contra de ningú té cabuda en la conducta que s’espera dels membres de l’associació.
 Respectar les normes cíviques i de convivència.
 Fer bon ús dels recursos i fomentar el respecte al medi ambient.
 Donar a conèixer la història cultural i humana de Tàrrega.