AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
L’associació “Agrat” té com a principis i finalitats:
 Dinamitzar la vida social de Tàrrega a través del debat, l’organitzaciói la participacióen diverses activitats de caràcter socio-cultural dutes a terme pels mateixos membres de l’associació.
 Assegurar la participacióen les decisions col·lectives de tots els associats, bé directament o bé a través de la representació exercida pels seus “caps de colla” (entenent com a “colla” un grup de 3 persones com a mínim constituïts degudament com a tal).
 L’associació estarà oberta a propostes constructives que puguin sorgir des de qualsevol àmbit de la societat.
 Crear xarxa de carrer.
 Establir vincles de col·laboració entre diverses associacions.
 Promoure qualsevol tipus d’activitat a Tàrrega amb finalitats socio-culturals i de cohesiósocial de la ciutadania, deixant de banda tot interès de caràcter privat.
 Respectar, per damunt de tot, la condició de persona humana, mostrant respecte a totes les persones, siguin membres o no de l’associació, amb total independència del seu origen, religió, llengua, orientació sexual o cultura. Cap acció discriminatòria per les raons anteriors feta en contra de ningú té cabuda en la conducta que s’espera dels membres de l’associació.
 Respectar les normes cíviques i de convivència.
 Fer bon ús dels recursos i fomentar el respecte al medi ambient.
 Donar a conèixer la història cultural i humana de Tàrrega.