AGRAT Associacions Tàrrega Lleida
Arxiu
D'acord amb els articles 21 i 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals s'incorporen a un fitxer titularitat d'Associació Agrat i que seran tractades amb les finalitats de mantenir, desenvolupar i controlar les relacions contractuals, promocionals i comercials. El responsable del fitxer és Associació Agrat (C/ Arquitecte Florensa 2, 2-2, 25300 – Tàrrega). L'informem que pot exercitar els seus drets d' accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant el responsable del fitxer a la direcció postal indicada o mitjançant l' adreça de correu electrònic “agrat@agrat.cat”. Tanmateix, aquell a qui es comuniquin dades de caràcter personal s'obliga, pel sol fet de la comunicació, a la observança de les disposicions previstes a la LOPD i normativa de desenvolupament.